Deontologische code

Als ECV onderschrijven we de ethische en deontologische code die de Evangelische Alliantie Vlaanderen heeft opgesteld, zodat gemeenten en organisaties onderling op een nette manier met elkaar omgaan. Als er op deontologisch vlak een overtreding is, kan dit gemeld worden bij de deontologische code-commissie, waarna deze een onafhankelijke onderzoekscommissie zal samenstellen, die de zaak onderzoekt en de gepaste maatregelen zal voorstellen. Strafbare zaken zullen voor het gerecht worden gebracht. Hierdoor onstaat een bepaalde kwaliteitswaarborg voor de aangesloten gemeenten en organisaties, waar ze zich uit vrije wil aan onderwerpen.Klik hier om de deontologische code te downloaden.