ECV Kerntaak 2: Jongerenwerk

avatar
Nieuwe generaties mogen betrokken zijn

Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

1 Timotheus 4:12

De ECV erkent dat een niet te onderschatten hedendaagse en toekomstige opdracht is het beter integreren van jongeren in het gewone gemeenteleven en en waar gewenst ook intergemeentelijk jongerenwerk aan te moedigen. Dit veronderstelt openheid voor en geloof in jongere ideeën en initiatieven en vormen van geloofsbeleving, die wel eens afwijken van onze traditionele belevingsvormen.

Het EJV coördineert als partner van de ECV reeds grotendeels het jeugdwerk. Er gebeurt dus al heel wat jongerenwerk dat niet altijd zichtbaar is voor de niet-betrokkenen (kampen, cursussen, Breeze, SportQuest,...). Hoe kan de relatie met het EJV nog beter gestructureerd worden? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hun weg vinden in het aanbod van initiatieven voor de jeugd en er een sturende rol in opnemen, zonder de band met de eigen gemeente te verliezen? De grootste groep binnen de ECV bestaat uit de leeftijdscategorie 19-30 jarigen. Deze groep vertegenwoordigt 17,61% van het geheel. We stellen ook vast dat jongeren hun weg vinden binnen en buiten de gemeenten, waarbij de grenzen van de denominaties meer en meer vervagen.