Franklin Graham (zoon van...) komt naar Belgiƫ!


Nadat Billy Graham 50 jaar geleden naar de Heizel kwam, is er een groot verlangen bij Franklin Graham om in de herfst van 2025 naar Brussel te komen.

De afgevaardigden van de Evangelische beweging in België hebben Franklin op zaterdag 13 april 2024 ontmoet.

Lees hier het verslag!

Je kan ook meer info vinden via de facebook link bij de bijlagen onderaan dit bericht.

 

 

Het was een hartelijke ontmoeting waar deze delegatie Franklin heeft uitgenodigd om in de herfst van 2025 naar België te komen. Het zal een unieke gelegenheid zijn waar Vlamingen en Franstaligen elkaar gaan ontmoeten en de mogelijkheid hebben om het evangelie te horen. Franklin zal iedere aanwezige uitnodigen om Jezus Christus te aanvaarden als persoonlijk Verlosser en Redder en om zich met God te verzoenen.

De Billy Graham Association zal dit zeer professioneel aanpakken. Een team van 10 personen zullen ingeschakeld worden voor de organisatie. Een voorbereiding die één jaar zal duren, moet er voor zorgen dat duizend zielen voor de Heer worden gewonnen. In dat jaar zullen Evangelische Kerken in Vlaanderen en Wallonië voorbereid worden om zich te mobiliseren. Elke kerk zal uitgenodigd worden om hier aan deel te nemen. Gelovigen zullen getraind worden voor de nazorg en de opvolging. Kerken uit verschillende hoeken van België krijgen bussen toegewezen die gelovigen en hun vrienden naar Brussel zullen brengen. De Billy Graham Association zal die dag alles coördineren zoals de veiligheid, de verplaatsingen, sociale media, de muzikale omlijsting, de begeleiding van nazorgers en opvolging van de mensen die hun hart aan de Heer hebben gegeven.

Op 13/4 mocht de Belgische delegatie een evangelisatiemeeting meemaken in Krakau (Polen). Er waren 13.000 aanwezigen en 800 mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven. Het was een geweldige avond waar iedereen de prachtige boodschap mochten horen: God houdt van je. Hij heeft zijn Zoon gegeven die aan het kruis je zonden droeg en verrezen is om jou nieuw leven te geven. God wil dat jij je leven geeft aan Hem en zijn Zoon Jezus aanvaardt als persoonlijke Redder. Enthousiaste muzikanten zorgden voor een geweldige sfeer waarna Franklin iedereen uitnodigde om een beslissing te maken voor Jezus en naar voor te komen. Als rivieren naar de zee stromen zo stroomde 800 mensen en 1000 nazorgers voor het podium. Vreugde tranen vloeiden en Franklin bad het zondaarsgebed en de vraag aan Jezus om in hun hart te komen. In het Pools baden deze mensen Franklin na. Daarna volgde een individueel gesprek waar zij een pakketje kregen met een Johannesevangelie en een boekje met tien overdenkingen. Deze mensen worden in contact gebracht met een locale pastor in hun omgeving. Franklin zal hun ook een brief schrijven om hen aan te moedigen om Jezus te volgen.

Dit jaar zijn er nog meetings in Porto en Napels. Volgend jaar zal Franklin in Madrid en Brussel de prachtige boodschap van het evangelie brengen. Bij deze een oproep om te bidden dat de Heer Jezus zijn kerken in België wil mobiliseren en toerusten en hen enthousiast maken voor dat historisch moment waar Vlamingen en Franstaligen elkaar zullen ontmoeten om het evangelie te horen. Dat de Heer velen mag toevoegen aan zijn Koninkrijk. 

Bijlages:

foto's
foto's
foto's
foto's
foto's
Facebook link