Kristof Vermaut en Barbara Bonte

Contact:

e-mail
twitter
facebook

Kristof Vermaut en Barbara Bonte

Kristof en zijn vrouw Barbara zijn gezegend met 4 kinderen: 2 dochters en 2 zonen. In de loop van 2007 is dit gezin verhuisd van Torhout naar Gent om er samen als man en vrouw de gemeente te dienen. In maart 2008 kwam Kristof officieel in dienst van de ECV en in oktober 2010 werd hij er de officiële bedienaar van de eredienst voor de christengemeente Gent. Kristof en Barbara zijn dan ook vooral actief in de christengemeente Gent met gemeenteopbouwend en ondersteunend werk in het algemeen (onderwijs, discipelschap, kinderwerk-timokids, bestuur-administratie, …). Ook andere gemeenten doen geregeld een beroep op Kristof om te preken of om Bijbelstudie te geven. Omdat er voor de gemeente ook naar buiten toe een uiterst belangrijke opdracht ligt, is Kristof sinds december 2012 ook als gevangenisaalmoezenier actief in de Nieuwe Wandeling Gent. Naast dit alles blijft er niet zoveel tijd over om te ontspannen. Af en toe een gezelschapsspelletje met de kids, een filmpje, het ‘oude’ huis verder opknappen; maar ook genieten we gewoon van ons ‘werk’, of is het onze hobby? 

Een prediking, een studie of advies

  • Een prediking op zondag (WVL, OVL, ANT)
  • Een diepgaandere Bijbelstudie, eventueel met opgave van onderwerp of Bijbelgedeelte
  • Startstudies
  • Advies of informatie over het werk als aalmoezenier in de gevangenis
  • Advies over het opzetten van vieringen of samenkomsten in een RVT

Provincies:

Alle (behalve predikingen: alleen in WVL, OVL, ANT)

Praktisch:

Praktische en financiële (vervoerskosten) afspraken worden gemaakt tussen de uitnodigende gemeente en de medewerker. Gelieve tijdig contact op te nemen indien u een medewerker wenst uit te nodigen.

Disclaimer:

De beschikbaarheid van elke ECV-medewerker is steeds gelinkt aan zijn/haar bediening. Daarom is het aanbod steeds onder voorbehoud; niet altijd zal een medewerker kunnen ingaan op een uitnodiging wanneer zijn of haar bediening dit niet toelaat. Bedankt voor uw begrip.