Raymond en Belinda Hausoul

Contact:

e-mail
twitter
facebook

Raymond en Belinda Hausoul

Dr. Raymond R. Hausoul (1979) werkte als bouwkundig ingenieur en studeerde theologie in Leuven (ETF). Hij is bedienaar van de eredienst te Kortrijk. Verder geeft hij onderwijs via prediking, studies, youtube en boeken in binnen- en buitenland en is hij al jarenlang docent bij verschillende organisaties. Daarnaast is hij als wetenschappelijk onderzoeker aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven verbonden. Zijn onderzoek richt zich vooral op de thematiek van de toekomst. Raymond is gehuwd met Belinda en beiden genieten van hun twee zonen, Adriël en Ilja.

U kunt Raymond uitnodigen voor een interactieve studiereeks, ontmoetende prediking of verdiepende gemeentedag rond verschillende bijbel-theologische thema's:


  • Gods toekomst, de eindtijd, hemel en opstanding, schepping en nieuwe schepping.
  • God, land en mens: Het koninkrijk geopenbaard vanaf Genesis 1 t/m Openbaring 22.
  • De Geest van het leven, Geestgaven en Christusbedieningen, Gods stem verstaan.
  • Vrijgemaakte redding, Christus in mij, Ik in Christus, rechtvaardiging, strijd en overwinning.
  • De inzetting van Gods sabbat, Thora en Messias voor verleden, heden en toekomst.
  • Een themareeksen of dag-marathon over een door u gekozen Bijbelboek.
  • Verantwoord Bijbelgebruik: van tekst naar prediking.
  • Kerkgeschiedenis een herontdekking van uitdagingen en oplossingen voor vandaag.
  • Kleur in je leven: Gods Woord en Geest als verrijking voor je ziel.
  • Wat geloven wij: Over het progressieve nut van geloofsbelijdenis, feestdag en traditie.

Provincies:

Alle

Praktisch:

Praktische en financiële afspraken worden gemaakt tussen de uitnodigende gemeente en de medewerker. Gelieve tijdig contact op te nemen indien u een medewerker wenst uit te nodigen.

Disclaimer:

De beschikbaarheid van elke ECV-medewerker is steeds gelinkt aan zijn/haar bediening. Daarom is het aanbod steeds onder voorbehoud; niet altijd zal een medewerker kunnen ingaan op een uitnodiging wanneer zijn of haar bediening dit niet toelaat. Bedankt voor uw begrip.